Narrabri, NSW 2390 (416.72 km to CBD)

Sold Price Suburb Profile School

Surrounding Suburbs: Bellata 2397 Edgeroi 2390

-
-
-

Rent $400 on 19 Dec 2016

house 3 2 2

Rent $350 on 9 Dec 2016

house 4 1

Rent $350 on 7 Dec 2016

house 4 2 2

Rent $360 on 7 Dec 2016

house 3 2 2

Rent $325 on 6 Dec 2016

unit 2 1 2

Rent $320 on 30 Nov 2016

house 3 1 3

Rent $380 on 17 Nov 2016

house 3 2 2

Rent $320 on 14 Nov 2016

house 3 1 3

Rent $320 on 7 Nov 2016

house 3 1 2