Narrabri, NSW 2390 (416.72 km to CBD)

Sold Price Suburb Profile School

Surrounding Suburbs: Bellata 2397 Edgeroi 2390

-
-
-

Rent $320 on 14 Nov 2017

house 2 1 5

Rent $220 on 14 Nov 2017

unit 2 1 3

Rent $220 on 13 Nov 2017

unit 2 1

Rent $370 on 10 Nov 2017

unit 3 2 1

Rent $350 on 10 Nov 2017

house 3 1 1

Rent $300 on 10 Nov 2017

house 3 1

Rent $360 on 2 Nov 2017

house 3 1 2

Rent $225 on Nov 2017

house 2 1 1

Rent $200 on 29 Oct 2017

unit 2 1 1

Rent $170 on 26 Sep 2017

unit 1 1 1

Rent $340 on 25 Sep 2017

house 3 1 1

Rent $250 on 23 Sep 2017

house 2 1 1