-
-
-

Rent $700 on 11 Nov 2017

acreage-semi-rural 3 2 2

Rent $560 on 4 Nov 2017

house 4 1 1

Rent $260 on 2 Nov 2017

other 1 1 2

Rent $550 on 31 Oct 2017

house 3 2 1

Rent $350 on 26 Oct 2017

house 1 1 3

Rent $550 on 13 Oct 2017

house 3 3 1

Rent $425 on 7 Sep 2017

house 3 1 2

Rent $510 on 21 Aug 2017

house 4 1 3