Goolwa Beach, SA 5214 (66.35 km to CBD)

Sold Price Suburb Profile School

Surrounding Suburbs: Goolwa 5214 Goolwa South 5214 Middleton 5213

-
-
-

Rent $270 on 28 Apr 2017

house 3 1 2

Rent $335 on 10 Apr 2017

house 4 2 2

Rent $280 on 31 Mar 2017

house 3 1 3

Rent $250 on 13 Mar 2017

house 3 1 3

Rent $300 on 23 Feb 2017

house 3 1 2

Rent $260 on 22 Feb 2017

house 3 1

Rent $295 on 20 Feb 2017

house 4 2 2

Rent $270 on 27 Jan 2017

house 3 1 1

Rent $290 on 13 Jan 2017

house 3 1 4