Goolwa Beach, SA 5214 (66.35 km to CBD)

Sold Price Suburb Profile School

Surrounding Suburbs: Goolwa 5214 Goolwa South 5214 Middleton 5213

-
-
-

Rent $270 on 27 Jan 2017

house 3 1 1

Rent $290 on 13 Jan 2017

house 3 1 4

Rent $265 on 28 Nov 2016

house 3 1 3

Rent $275 on 14 Nov 2016

house 3 1 3

Rent $265 on 14 Nov 2016

house 3 1 3

Rent $255 on 9 Nov 2016

house 2 1 2

Rent $265 on 8 Nov 2016

house 3 1 6

Rent $285 on 26 Oct 2016

house 3 2 1

Rent $310 on 19 Oct 2016

house 4 1 5

Rent $325 on 14 Oct 2016

house 4 2 2

Rent $270 on 7 Oct 2016

house 3 1 1