Eden Valley, SA 5235 (55.24 km to CBD)

Sold Price Suburb Profile School

Surrounding Suburbs: Taunton 4674 Springton 5235 Cambrai 5353 Keyneton 5353 Sanderston 5237

-
-
-

Rent $340 on 23 Nov 2017

house 4 1 16

Rent $320 on 3 May 2017

house 3 1 3

Rent $280 on 19 Apr 2017

house 3 1

Rent $250 on 16 Oct 2015

house 4 2

Rent $270 on 15 Aug 2014

house 4 2 3