Truro, SA 5356 (75.05 km to CBD)

Sold Price Suburb Profile School

Surrounding Suburbs: Ebenezer 2756 Moculta 5353 Dutton 5356 Keyneton 5353 Sandleton 5356

-
-
-

Rent $350 on 2 Jan 2018

house 3 1 4

Rent $300 on 24 Nov 2017

house 3 1 4

Rent $300 on 27 Sep 2017

house 3 1 4

Rent $250 on 6 Feb 2017

house 3 1 5

Rent $220 on 2 Dec 2016

house 3 1 1

Rent $280 on 31 Oct 2016

house 3 1 3

Rent $280 on 17 Aug 2016

house 3 1 5

Rent $300 on 14 Jul 2015

house 3 1 3

Rent $280 on 25 May 2015

house 3 1 6

Rent $310 on 30 Mar 2015

house 3 1 5

Rent $300 on 10 Feb 2015

house 3 1 2