-
-
-

Rent $210 on 27 Jan 2017

house 2 1 2

Rent $280 on 10 Jan 2017

house 3 1 3

Rent $220 on 10 Nov 2016

house 3 1 2

Rent $280 on 8 Nov 2016

house 3 1 1

Rent $480 on 17 Feb 2016

house 4 2 2

Rent $600 on 20 Nov 2015

house 5 2 3

Rent $285 on 28 Aug 2015

house 3 1 2

Rent $250 on Aug 2013

House 4 2 2

Agent: Damian White & Son Real Estate - Shepparton

Rent $480 on Jul 2013

House 4 2 4

Agent: Damian White & Son Real Estate - Shepparton

Rent $310 on Jan 2013

House 4 1 2

Agent: Stockdale & Leggo - Shepparton

Rent $200 on Oct 2012

House 4 2 1

Agent: Professionals Mc Namara Thompson Reister - Sheppa