Pelican Point, WA 6230 (152.65 km to CBD)

Sold Price Suburb Profile School

Surrounding Suburbs: Glen Iris 6230 Picton 6229 Vittoria 6230 Eaton 6232 Picton East 6229 Australind 6233

-
-
-

Rent $340 on 23 Mar 2018

house 4 2 2

Rent $400 on 20 Mar 2018

house 4 2 2

Rent $500 on 12 Mar 2018

house 3 2 2

Rent $530 on 8 Jan 2018

house 4 2 2

Rent $850 on 30 Nov 2017

house 4 2 2

Rent $450 on 13 Sep 2017

house 3 2 2

Rent $450 on 14 Jul 2017

house 5 2 4

Rent $550 on 31 May 2017

house 5 2 4