Pelican Point, WA 6230 (152.65 km to CBD)

Sold Price Suburb Profile School

Surrounding Suburbs: Glen Iris 6230 Picton 6229 Vittoria 6230 Eaton 6232 Picton East 6229 Australind 6233

-
-
-

Rent $395 on 18 Aug 2016

house 3 2 2

Rent $420 on 26 May 2016

house 3 2 2

Rent $380 on 19 May 2016

townhouse 3 2 2

Rent $450 on 28 Apr 2016

house 3 2 2

Rent $430 on 29 Feb 2016

house 4 2 2

Rent $560 on 18 Jan 2016

house 3 2 2