Pelican Point, WA 6230 (152.65 km to CBD)

Sold Price Suburb Profile School

Surrounding Suburbs: Glen Iris 6230 Picton 6229 Vittoria 6230 Eaton 6232 Picton East 6229 Australind 6233

-
-
-

Rent $350 on 27 Jan 2017

unit 3 2 2

Rent $370 on 22 Dec 2016

house 3 2 2

Rent $630 on 23 Nov 2016

house 4 3 2

Rent $520 on 23 Nov 2016

house 4 3 2

Rent $350 on 10 Oct 2016

house 3 2 2

Rent $500 on 2 Oct 2016

house 4 2 2

Rent $395 on 18 Aug 2016

house 3 2 2